Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Imię i Nazwisko: KRZYSZTOF ROLBIECKI

Funkcja: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DZIEMIANY

Telefon: 58 6880 022

e-mial: rg@dziemiany.pl

Godziny przyjęć interesantów: środa w godz. 15-16.30, pok. nr 24WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY:

  1. EWA SZULTA

  2. ANDRZEJ HOPPE

    Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy

    Oświadczenie Majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy