Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

KIEROWNIK REFERATU

RAFAŁ DORAU
pok. nr 3 (parter)
tel. 58 688 022, 504260825
fax 58 6880128

rdorau@dziemiany.pl

JAROSŁAW DZIEMIŃSKI

Specjalista ds. utrzymania i ewidencji dróg
tel. 58 6880022, 600914171
referat.komunalny@dziemiany.pl

EUGENIUSZ KLEINSCHMIDT

Zasoby komunalne
tel. 58 6880022, 722222480
referat.komunalny@dziemiany.plZADANIA REFERATU KOMUNALNEGO
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE DZIEMIANY

TARYFY ZA DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

WNIOSKI DO POBRANIA

LIKWIDACJA SZKÓD

WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN

OCENY JAKOŚCI WODY


WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW STAŁYCH ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

REJESTR FIRM PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Standardy zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz odbioru ścieków w sytuacjach kryzysowych w Gminie Dziemiany 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:11646
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2018-06-22 11:13:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-22 11:09:04