Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
OGŁOSZENIE

Gmina Dziemainy poszukuje partnera do realizacji projektu pn. „Słońce dla Dziemian – budowa instalacji solarnych w gminie Dziemianyâ€?.
Do zadań partnera bedzie m.in.
- prace związane z promocją projektu,
- organizacja szkoleń oraz spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy,
- koordynacja prac związanych z prawidłową realizacją projektu w budynkach społeczeństwa gminy.

Organizacje zainteresowane przystąpieniem do partnerstwa w ramach ww. projektu prosimy o zgłaszenie się do dnia 19 kwietnia 2010 (poniedziałek) w sekretariacie (pok. 14) Urzedu Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3.
Do wniosku prosimy dołączyć wypełniony formularz znajdujący się w załączonym pliku.

Partner Solary