Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓWWniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów stałych.

wniosek.doc

wniosek.pdf

oświadczenie wnioskodawcy.pdf

oswiadczenie wnioskodawcy.doc