Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETRAG NIEOGRANICZONYDowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013


Dokumentacja przetargowa na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012/2013

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania