Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych
w ramach programu "CYFROWA SZKOŁA"


Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia