Urząd Gminy w Dziemianach

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Dziemiany na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu nieczystości ciekłych

Lp.

Nazwa Firmy

Adres

Telefon

Uwagi

1.

Suez Północ Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Trakt Św.
Wojciecha 43/45,

80-044 Gdańsk

58 309 00 00

 

2.

FU Dariusz Żywicki

ul. Rogali 9,

83-424 Lipusz

663 020 987

 

3.

Wywóz nieczystości płynnych Barbara Głodowska,

Nakla 47,

77-127 Nakla

59 823 12 85

 

4.

Miloch Andrzej Roboty ziemne, usługi transportowe

Przytarnia 29 ,

83-441 Wiele

58 687 34 00