Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze kolejnej najkorzystniejszej oferty