Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wyjaśnienia treści SIWZ
Zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY