Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogi gminnej w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany


Dokumentacja przetargowa
Dokumentacja techniczna Kalisz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY