Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANYOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA