Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY

W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Zestawienie ilości dowożonych uczniów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY