Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń-Raduń i Trzebuń-Lendy poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, gmina Dziemiany

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY