Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ – OSIEDLE POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY