Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dowóz i odwóz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w
Gminie Dziemiany na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2016/2017
i 2017/2018

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

WZÓR UMOWY

WYKAZ POJAZDÓW

WYKAZ OSÓB

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:208
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2016-12-14 15:59:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-11-24 14:22:03