Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W PLACÓWKACH SZKOLNYCH GMINY DZIEMIANY

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY