Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Modernizacja kąpieliska nad Jeziorem Rzuno w miejscowości Dziemiany – etap I

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY