Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej,  sanitarnej i elektrycznej nad inwestycją pn. Termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP7 2017

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZP7 2017

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - WER. EDYTOWLANA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY