Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, PSZOK-u ORAZ MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ _odbiór i transport odpadów.pdf

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY