Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Wymiana opraw i źródeł oświetlenia na LED w budynkach Zespołu Kształcenia i Wychowania  w Dziemianach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY