Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Rozbudowa kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA