Urząd Gminy w Dziemianach

REALIZACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY UTWORZENIA IZB PAMIĘCI Z FUNKCJĄ SAL EDUKACYJNO-KONFERENCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH DZIEMIANY I PIECHOWICE - (DOSTAWY II TERMIN)

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 14-2018.pdf

SIWZ_ZP 14-2018 z załącznikami.zip

Informacja z sesji otwarcia ofert ZP 14-2018.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf