Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych zlokalizowanego na terenie gminy Dziemiany - II termin

Ogłoszenie o zamówieniu ZP 16-2018.pdf

SIWZ z załacznikami ZP 16-2018.zip

Dokumentacja techniczna ZP 16-2018.zip

Informacja z sesji otwarcia ofert ZP 16-2018.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY