Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Dziemiany

Ogłoszenie o zamówieniu OSP 1-2018.pdf

SIWZ z załącznikami OSP 1-2018.zip

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY