Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: ZP 6/2019 sprzęt ICT

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2019-08-21 15:01:02Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2019-07-31 14:13:43Dorau RafałAktualizacja dokumentu
2019-07-23 13:45:52Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2019-07-23 13:32:05Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2019-07-23 12:57:54Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2019-07-23 12:35:18Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu