Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – II etap

CZĘŚĆ 1 - Odbudowa odcinkowa dróg gminnych w sołectwach Dziemiany, Raduń, Kalisz i Trzebuń

CZĘŚĆ 2 - Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Leżuchowo

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA ZP 8/2019

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY