Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – III etap

CZĘŚĆ 1 - Odbudowa nawierzchni drogi nr 195039G, ul. Podlaszewskiego w Dziemianach (dz. nr 236/4, 240/25, 655 obr. ew. Dziemiany) w km od 0+000 do 0+380)
CZĘŚĆ 2 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 195027G, Raduń-Kalwaria (dz. nr 63/1 obr. ew. Raduń) w km od 0+000 do 0+800
CZĘŚĆ 3 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 195025G Kolano-Jastrzębie (dz. nr 449/3 obr. ew. Dziemiany, 448/4, 88/2, 453/3, 88/3, 118, 269 obr. ew. Jastrzębie) w km od 0+000 do 2+000

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 3/2020

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA (PROJEKT)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT ZP 3-2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY