Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – IV etap

 

CZĘŚĆ 1 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej w Dziemianach na ul. Górnej

CZĘŚĆ  2 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 195025G Raduń-Kolano-Milkowo

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 4/2020

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA (PROJEKT)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA