Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: ZP 4/2020 odbudowa dróg - etap IV

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-04-21 12:22:32Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-23 11:21:28Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-18 12:32:11Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-06 14:14:45Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-06 13:48:53Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-06 13:48:22Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-06 13:35:31Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-03-06 13:30:07Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu