Urząd Gminy w Dziemianach

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany i Raduń poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

 

CZĘŚĆ 1. Przebudowa dróg gminnych na ul. Raduńskiej i Robotniczej w Dziemianach na odcinku 0,2 km
CZĘŚĆ 2. Przebudowa drogi gminnej nr 195026G Raduń-Główczewice na odcinku 0,458 mb

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2020

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

UMOWA (PROJEKT)

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY