Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: ZP 7/2020 dowóz dzieci

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-08-12 12:46:32Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-07-28 14:43:02Jenta ElżbietaAktualizacja dokumentu
2020-07-17 14:09:08Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-07-17 14:01:48Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu