Urząd Gminy w Dziemianach

Historia zmian strony: ZP 8/2020 DTR

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-10-13 10:10:30Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-10-01 12:54:07Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-09-15 11:33:24Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-09-15 11:06:29Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-09-15 10:17:23Jenta KarolinaAktualizacja dokumentu
2020-09-15 10:14:15Jenta KarolinaUtworzenie dokumentu