Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2023

 

1. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

2. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

3. POSTANOWIENIE Nr 68/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Dziemiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

4. POSTANOWIENIE Nr 163/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dziemiany na stałe obwody głosowania

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 15 października 2023 roku.

6. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

7. INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁUPSKU z dnia 29 sierpnia 2023 r.

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Dziemiany z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

9. Informacje Komisarzy Wyborczych w Słupsku o możliwości zgłaszania dodatkowych zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsk

10. POSTANOWIENIE NR 309/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

11. Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 26 znajdują się pod linkiem: https://slupsk.kbw.gov.pl/uploaded_files/1695764686_20230926-1453-obwieszczenie-o-zarejestrowanych-listach-kandydatow.pdf

12. Obwieszczenie o kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 62, nr 63, nr 64 znajdują się pod linkiem: https://slupsk.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2023-r/obwieszczenia-okregowej-komisji-wyborczej-w-slupsku-z-dnia-25-wrzesnia-2023-r-o-zarejestrowanych-kan

13. Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych Gminy Dziemiany, powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

14. Informacja o składach komisji wraz z funkcjami

15. ROZKŁAD JAZDY W ZAKRESIE TRANSPORTU WYBORCÓW

16. PREZENTACJA WYBORY DO SEJMU I SENATU ORAZ REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE