Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

SOŁECTWO TRZEBUŃ

 

SOŁTYS SOŁECTWA TRZEBUŃ:

JENTA MIECZYSŁAW

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

1.  MONIKA KUCHTA
2.
GABRIELA RADOMSKA
3. MARIA JENTA
4. ANTONI KALINOWSKI
5. PAWEŁ WAŁDOCH

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTECZ