Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

 

SOŁECTWO PŁĘSY

 

SOŁTYS SOŁECTWA PŁĘSY:

TADEUSZ LASKA

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ:

- ANNA KAPCEWICZ
- KAMILA GROCHAŁA
- BOGUSŁAWA DATTA

 

 

 

 

 

WSTECZ