Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO

 

2021

2020

2019

2018

2017

2016
2015

2014

2013