Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany, etap II – wykonanie nawierzchni asfaltowej


Dokumentacja przetargowa

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia