Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY