Urząd Gminy w Dziemianach

Wydruk z serwisu BIP, dn.

P R A C A

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Wójt Gminy Dziemiany ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany

OGŁOSZENIE

 

Inne ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy można sprawdzić również tutaj