Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach

Kwestionariusz kandydata


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

Kwestionariusz kandydata


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu.


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Piechowicach, w Gminie Dziemiany.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.11.2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 16.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU SOŁECKIM

 

Inrormacja o zmienie nazwy oraz adresu siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 

Informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca prowadzenia prac obserwacyjno-pomiarowych w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w ramach programu monitoringu lasów, w latach 2016-2020
 
 
OBWIESZCZENIE - KONTROLE PODATKOWE
 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
 
PRZYDATNE  LINKI:
http://dziemiany.e-mapa.net/
http://dziemiany.punktyadresowe.pl/
 

Zaproszenie do wskazania kandydatów do komisji konkursowych ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych kultury fizycznej, edukacja oświata i wychowanie oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Ogłoszenie Sołectwa Dziemiany


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia ogłoszony dn. 16.07.2015 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Dziemianach, w Gminie Dziemiany

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kościerskiego
dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piechowicach, gm. Dziemiany z dn. 16.03.2015 r.


WYNIKI KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH W DNIACH OD 16.02.2015 DO 27.02.2015 W SPRAWIE ZMIAN NAZW I RODZAJU MIEJSCOWOŚCI

Ogłoszenie Wójta Gminy Dziemiany z dnia 04.03.2015 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt

Informacja dotycząca opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji - z dn. 12.02.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajęcia ogłoszony dnia 26.09.2014 r.

OGŁOSZENIE - USUWANIE AZBESTU 2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszony dnia 20.01.2014 r.

Wójt Gminy - godziny przyjęć interesantów

Sekretarz Gminy - godziny przyjęć interesantów

Informacje dla przedsiębiorców

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany w sprawie
wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości gminy Dziemiany w języku kaszubskim,
obok używanej urzędowej nazwy w języku polskim


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dziemiany
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013


Obwieszczenie dotyczące kontroli podatkowej

Nowe zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym (PESEL/NIP) 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9061
Treść wprowadził(a): Dorau Rafał, 2019-09-05 09:03:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-23 14:51:00