Urząd Gminy w Dziemianach

OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA

 


 

Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujacych obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Dziemiany

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 26.06.2024 r.

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. BUDOWNICTWA

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Z DNIA 31.05.2024 r.

 


 

Zarządzenie Nr 12/24 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu

 


 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH SOŁECTW GMINY DZIEMIANY

 


 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NIEOGRANICZNONYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER - ROK PRODUKCJI 2009

OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU

UMOWA SPRZEDAŻY (WZÓR)

Protokół z otwarcia ofert

 

 


 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: 5.17 FEP Usługi społeczne i zdrowotne, programu Fundusze Europejskie dla Pomorskiego 2021-2027 o nr FEPM.05.17-IZ.00-001/24

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZNONYM PISEMNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI VOLKSWAGEN TRANSPORTER - ROK PRODUKCJI 2009

OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU

UMOWA SPRZEDAŻY (WZÓR)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

 


 

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym z dnia 05.03.2024 r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym

 

 


 

Informacja w sprawie zgromadzenia w dniu 27.02.2024

 

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z DNIA 21.02.2024 r.

 

Informacja w sprawie zgromadzenia

 

Informacja w sprawie zgromadzenia

 

Informacja Wójta Gminy Dziemiany

 

Informacja Wójta Gminy Dziemiany

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO Z DNIA 30 L ISTOPADA 2023 R. W SPRAWIE USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, RAD POWIATÓW ORAZ RAD GMIN NA KADENCJĘ 2024 – 2029

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA Z DNIA 29.11.2023 r.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z DNIA 28.11.2023 roku

 


 

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Dziemiany

Formularz ofertowy

Wybór Partnera

Informacja o wyborze Partnera

 


 

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Dziemiany.

Formularz ofertowy

 


 

Ogłoszenie o wynikach naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru: Działanie 5.7. Edukacja przedszkolna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 o nr FEPM.05.07-IZ.00-001/23

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Z DNIA 14.07.2023 r.

 


 

Zawiadomienie o rozbudowie drogi wojewódzkiej

 


 

Ogłaszenie o sprzedaży końcowej węgla na preferencyjnych zasadach

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - SPRZEDAŻ KOŃCOWA

 


 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego

 


 

W sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Z DNIA 24.01.2023 r.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z DNIA 24.01.2023

 


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO 

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z DNIA  21.12.2022 r.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Z DNIA 07.12.2022 r

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Z DN. 23.08.2022

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA 23.08.2022

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY NA RZECZ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Z DNIA 28.06.2022 R.

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY W SPRAWIE NABORU KANDYDATUR DO KONKURSU NAGRÓD WÓJTA GMINY DZIEMIANY ZA ROK SZKOLNY 2021 - 2022

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

 

Obwieszczenie Dyrektora zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach z dnia 19 maja 2022 r. GD.ZUZ.1.4210.KO.2.2022.SJ


Zarządzenie Starosty KOścierskiego w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych szkodniem brudnicy mniszki


Ogłoszenie wraz z załącznikami o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

 

Ogłoszenie wraz  z załącznikami o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ksiegowości oświatowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

 

Informacja o wynikach konsultacji

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczony do wydzierżawienia z dnia 08.12.2021

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczony do uzyczenia z dnia 08.12.2021

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 08.11.2021 r.

 


 

Ogłoszenie wraz z załacznikami o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości oświatowej

 


 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców z dnia 30.09.2021 r.

 


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Dziemiany, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Informacja o wynikach naboru

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych

Oświadczenie w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko ds. ksiegowości podatkowej w Urzedzie Gminy w Dziemianach

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Informacja o wynikach naboru

Zarządzenie Nr 1102/21 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie z dnia 19 maja 2021 r.

 


 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego

Informacja o wynikach naboru

 


 

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dziemiany w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dziemiany w roku 2021

 


 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r.

- termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Regulamin naboru rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021 r.

 

 


 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PARTNERA

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie - 14.12.2020 r.


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - 30.10.2020 r.

 


Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZKiW w Dziemianach


Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r.

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dn. 25.03.2020 r.

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 


Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Asystent rodziny

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Asystent rodziny

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ŚDS Trzebuń

Informacja o liscie kandydatów stanowisko Główny księgowy, podinspektor ds. płac i kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzebuniu

 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dn. 27.11.2019 r.

 


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Lista kandydatów na stanowisko referent ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach:

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

Kwestionariusz kandydata

Lista kandydatów na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach

Kwestionariusz kandydata

Wyniki konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach

 


Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

Kwestionariusz kandydata

Informacja o liscie kandydatów spelniających wymagania formalne konkursu

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu.

 


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Piechowicach, w Gminie Dziemiany.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.04.2017 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 29.11.2016 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 16.09.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZEBRANIU SOŁECKIM

 

Inrormacja o zmienie nazwy oraz adresu siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

 

Informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca prowadzenia prac obserwacyjno-pomiarowych w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w ramach programu monitoringu lasów, w latach 2016-2020
 
 
OBWIESZCZENIE - KONTROLE PODATKOWE
 
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
 
PRZYDATNE  LINKI:
http://dziemiany.e-mapa.net/
http://dziemiany.punktyadresowe.pl/
 

Zaproszenie do wskazania kandydatów do komisji konkursowych ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych kultury fizycznej, edukacja oświata i wychowanie oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych


Ogłoszenie Sołectwa Dziemiany


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia ogłoszony dn. 16.07.2015 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Dziemianach, w Gminie Dziemiany

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kościerskiego
dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piechowicach, gm. Dziemiany z dn. 16.03.2015 r.


WYNIKI KONSULTACJI PRZEPROWADZONYCH W DNIACH OD 16.02.2015 DO 27.02.2015 W SPRAWIE ZMIAN NAZW I RODZAJU MIEJSCOWOŚCI

Ogłoszenie Wójta Gminy Dziemiany z dnia 04.03.2015 r. w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt

Informacja dotycząca opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2015 r.

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji - z dn. 12.02.2015 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajęcia ogłoszony dnia 26.09.2014 r.

OGŁOSZENIE - USUWANIE AZBESTU 2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszony dnia 20.01.2014 r.

Wójt Gminy - godziny przyjęć interesantów

Sekretarz Gminy - godziny przyjęć interesantów

Informacje dla przedsiębiorców

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany w sprawie
wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości gminy Dziemiany w języku kaszubskim,
obok używanej urzędowej nazwy w języku polskim


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dziemiany
z organizacjami pozarządowymi za rok 2013


Obwieszczenie dotyczące kontroli podatkowej

Nowe zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym (PESEL/NIP)