Urząd Gminy w Dziemianach

Zaproszenie do wskazania kandydatów do komisji konkursowych ds. zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych kultury fizycznej, edukacja oświata i wychowanie oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zaproszenie do wskazania kandydatów

druk zgłoszenia