Urząd Gminy w Dziemianach

 

PRZETARGI  I  OGŁOSZENIA: 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024
 
 
 
AKTUALNE

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim i Gminą Dziemiany

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Konserwacja zabytkowych witraży kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach"

Zadanie dofinansowane (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

"Przebudowa dróg w gminie Dziemiany poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej”

Część 1. Przebudowa drogi gminnej nr 196011G do miejscowości Dunajki

Część 2. Przebudowa drogi gruntowej Raduń Kalwaria

Część 3. Przebudowa ul. Słonecznej w Dziemianach

Zadania objęte są dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Pomorskim i Gminą Dziemiany

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Konserwacja ołtarzy, empory i prospektu organowego w zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Dziemianach”

Zadanie dofinansowane (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Remont nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej w kierunku m. Lendy

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Zakup, dostawa i montaż monitorów interaktywnych do ZKiW w Dziemianach

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń – Zimny Dwór

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Dziemianach

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)

Część 1. Modernizacja gminnego ujęcia wody w m. Dziemiany

Część 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dziemiany, Raduń, Piechowice i Trzebuń

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany - Trzebuń

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: Ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

- POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Budowa i modernizacja dróg w Kaliszu, ulic: Ks. Jutrzenki Trzebiatowskiego, Jana Pawła II, Majkowskiego, Remusa, Sorki, Gryfa, Stolema

- POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

 

 

 

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY DZIEMIANY

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalisz – Tomaszewo

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Modernizacja placu zabaw przy amfiteatrze w Dziemianach

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Zadanie realizowane w oparciu o wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach wraz z wymianą źródła ciepła na zeroemisyjne”

Zadanie realizowane w oparciu o wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Przebudowa systemu grzewczego w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kaliszu z zastosowaniem gruntowej pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

PROJEKT UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 4

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR’

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

"Remont gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej"

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

"Budowa I etapu ścieżki rekreacyjnej przy jeziorze Rzuno w Dziemianach"

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Dostawa 21 laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

 

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piechowice

 

 

 

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Remont budynku urzędu gminy w celu dostosowania do potrzeb świadczenia usług społecznych i opiekuńczych w postaci działalności Klubu Seniora w m. Dziemiany

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Przebudowa przejść dla pieszych wraz ze strefami oddziaływania na ulicy Wyzwolenia w Dziemianach

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Trzebuń - Lendy"

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicy Górnej w Dziemianach"

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!” - świadczenie usług asystenckich

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIELNOŚCI GMINY DZIEMIANY”

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Przebudowa ulic Górnej, Robotniczej, Wyszyńskiego i Podlaszewskiego w miejscowości Dziemiany poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

CZĘŚĆ 1. Przebudowa ulicy Górnej w Dziemianach

CZĘŚĆ 2. Przebudowa ulic Robotniczej, Kar. Wyszyńskiego i Ks. Podlaszewskiego w Dziemianach

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!” - świadczenie usług asystenckich

- POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych!” - świadczenie usług asystenckich

- POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Rozbudowa kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

 

 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziemiany w latach 2021 - 2022 r.

Część 1. Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych

Część 2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Słonecznej w Dziemianach

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Piechowice-Leżuchowo

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany i Raduń poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA GMINNEGO ŻŁOBKA W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 08.06.2020 r. godz: 10:00

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – IV etap

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – III etap

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa pływającego pomostu rekreacyjnego na Jeziorze Rzuno w Dziemianach

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany i Kalisz poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 29.01.2020 r. godz: 10:00

 

 

 

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Dziemiany w 2020 r.

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ODBUDOWA DRÓG GMINNYCH USZKODZONYCH W TRAKCIE NAWAŁNICY – II etap

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Rozbudowa kompleksu budynków szkolnych Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert do dnia 28.08.2019 r. godz: 10:00

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup sprzętu ICT do przedszkoli na terenie Gminy Dziemiany

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zakup sprzętu ICT do przedszkoli na terenie Gminy Dziemiany

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

WYKONANIE PRAC REMONTOWO - MODERNIZACYJNYCH W GMINNYCH PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - TERMIN II

Informacja z sesji otwarcia ofert

Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla rodziców w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka"

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla nauczycieli przedszkolnych oraz szkoleń i spotkań informacyjnych dla rodziców w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZS 1/2019

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 BUDOWA DOMU RATOWNIKA NA GMINNYM KĄPIELISKU W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY - II TERMIN

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA DOMU RATOWNIKA NA GMINNYM KĄPIELISKU W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY