Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

 

Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07ca4aa3-df7c-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT UMOWY