Urząd Gminy w Dziemianach

PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Imię i Nazwisko: KATARZYNA COPA

TEL. (58) 68 80 584

e-mail: gops@dziemiany.pl

ADRES: ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.doc

 

2. Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.pdf

 

3. Wniosek podmiotu o przyznanie dofinansowania ze środków GPRPA.doc

 

4. Wniosek podmiotu o przyznanie dofinansowania ze środków GKRPA.pdf

 

5. Klauzula informacyjna RODO.pdf