Urząd Gminy w Dziemianach

PEŁNOMOCNIK WÓJTA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Imię i Nazwisko: ANNA FUHRMANN

TEL. (58) 68 80 584

e-mail: gops@dziemiany.pl

ADRES: ul. 8 MARCA 3, 83-425 DZIEMIANY

ZADANIA PEŁNOMOCNIKA
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY DZIEMIANY