Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE DZIEMIANY1. PODATEK ROLNY

2. PODATEK LEŚNY

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

5. OPŁATA OD POSIADANIA PSA

6. OPŁATA MIEJSCOWA

7. OPŁATA TARGOWA

8. OPŁATA SKARBOWA

9. OPŁATA ZA CZYNSZ DZIERŻAWNY

- ZARZĄDZENIE

- ZMIANA ZARZĄDZENIA

10. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- METODY USTALENIA OPŁATY I STAWKI TEJ OPŁATY

- RYCZAŁTOWA STAWKA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

- TERMINY UISZCZANIA OPŁATY

11. TARYFY ZA ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

12. ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

13. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

14. INFORMACJA MINISTRA FINANSÓW DLA ROLNIKÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPU PALIW WYKORZYSTYWANYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM

15. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:13513
Treść wprowadził(a): Jenta Karolina, 2019-01-02 10:34:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-12-10 12:57:20