Urząd Gminy w Dziemianach
Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej Gminy DZIEMIANY:

Imię i Nazwisko:

Adres: ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

Telefon: (058) 6880022, 6880002

e-mail: ug@dziemiany.pl

Zakres obowiązków: