Urząd Gminy w Dziemianach
Do zadań pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych należą sprawy dotyczące w szczególności:

1. Wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholozmowi.
2. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


WSTECZ