Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

 

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-073d9a99-fe06-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b