Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Dziemiany - Trzebuń”

Zadanie realizowane w oparciu o wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2f95a3d-b368-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROJEKT UMOWY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SWZ

WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ