Urząd Gminy w Dziemianach

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE PODSTAWOWYM

 

„Modernizacja centralnego ujęcia wody Gminy Dziemiany wraz z rozwojem/modernizacją sieci wodociągowej

 

Część 1. Modernizacja gminnego ujęcia wody w m. Dziemiany,

Część 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dziemiany, Raduń, Piechowice i Trzebuń

Zadanie realizowane w oparciu o wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-272e505b-bce6-11ed-9236-36fed59ea7dd

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROJEKT UMOWY - CZĘŚĆ 1

PROJEKT UMOWY - CZĘŚĆ 2

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA CZĘŚCI 2 POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

ZMIANA TREŚCI SWZ

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY